Tjek ESTA-status
ESTA nyheder, information og hjælp.

Hvad er ESTA?

What is the ESTA visa waiver?

Søg i FAQ

Visa Waiver-programmet


Hvad er Visa Waiver-programmet (VWP)?

Visa Waiver-programmet (VWP) giver borgere fra de deltagende lande mulighed for at rejse til USA som ikke-immigranter til forretnings-, turist-, transit- og medicinske formål. Rejsende, der ankommer til USA under VWP, har lov til at blive op til 90 dage pr. besøg og behøver ikke at få andre rejsetilladelser, som f.eks. et amerikansk visum. Der er i øjeblikket 41 lande, der deltager i VWP.

Personer, der rejser under VWP, accepterer at give afkald på deres ret til at anke eller appellere. At få en godkendt ESTA garanterer således ikke en rejsende indrejse i USA.

Tilbage til toppen af siden

Rejsetilladelse


Hvad er en ESTA-rejsetilladelse?

ESTA står for Electronic System for Travel Authorization. ESTA er et online ansøgningssystem udviklet af den amerikanske regering til at screene rejsende, før de får lov til at gå ombord på et fly eller skib på vej til USA. Fra den 12. januar 2009 skal enhver person, der rejser ind i USA under visumfritagelsesprogrammet, have en godkendt ESTA. Udenlandske statsborgere, der ikke er berettiget til ESTA, eller som er blevet nægtet en ESTA, skal ansøge om et amerikansk visum.

Du kan bruge denne hjemmeside til at indsende din ESTA-ansøgning. Følgende oplysninger er nødvendige for at indsende formularen:

 • Pasoplysninger
 • Kontaktoplysninger, herunder hjemmeadresse og telefonnummer(-er)
 • Rejseoplysninger såsom dit amerikanske kontaktpunkt og din amerikanske indkvarteringsadresse
 • Beskæftigelsesoplysninger (hvis du er ansat)
 • Kredit- eller debetkortoplysninger til betaling af ansøgningsgebyret

Når du har indtastet de nødvendige oplysninger, bliver din ansøgning om at rejse til USA under Visa Waiver-programmet behandlet af systemet. Det kan tage op til 72 timer at behandle din ansøgning, men de fleste ansøgninger bliver godkendt inden for få minutter eller timer. Hvis din tilladelse bliver godkendt, kan du gå om bord på fly- eller skibsfartøjet til USA.

Tilbage til toppen af siden

Hvem er berettiget til at ansøge om indrejse under Visa Waiver-programmet?

Du vil være berettiget til at ansøge om indrejse under Visa Waiver-programmet (visumfritagelsesprogrammet), hvis;

 • Du har til hensigt at rejse ind i USA i 90 dage eller mindre for forretning, turisme/fornøjelse eller transit.
 • Du har tilladelse til at rejse via Electronic System for Travel Authorization.
 • Du ankommer via et fly- eller skibsselskab, der har underskrevet Visa Waiver-programmet
 • Du har en retur- eller viderebillet
 • Din rejse må ikke afsluttes i tilstødende territorium eller tilstødende øer, medmindre den rejsende er bosiddende i et af disse områder.
 • Du er statsborger og i besiddelse af et pas fra et af Visa Waiver Program-landene (se listen nedenfor).

Tilbage til toppen af siden

Hvem skal ansøge om en ESTA-rejsetilladelse?

Alle rejsende, der rejser ind i USA (med fly eller skib) under visumfritagelsesprogrammet, skal være i besiddelse af en gyldig ESTA-rejsetilladelse. Formålet med ESTA er at gøre det muligt for det amerikanske Department of Homeland Security at forhåndsscreene alle Visa Waiver-rejsende, før de forlader deres respektive lande. Rejsende til USA anbefales at ansøge om en rejsetilladelse mindst 72 timer før afrejse.

Alle, der ikke har visum, og som planlægger at rejse til USA under Visa Waiver-programmet, skal have en forhåndsgodkendt rejsetilladelse, det gælder også spædbørn og børn. Tilladelsen skal indhentes før rejsen og er påkrævet, uanset om rejsen foregår med fly eller skib. Det er tilladt for en tredjepart at indsende en ansøgning på vegne af en rejsende.

De fulde betingelser for en ESTA er:

 • ESTA'en er gyldig i 24 måneder fra godkendelsesdatoen (eller til udløbsdatoen for dit pas, hvis passet udløber inden for de næste 24 måneder);
 • ESTA'en kan bruges til flere indrejser;
 • ESTA'en kan kun bruges til besøg på op til 90 dage pr. ophold fra ankomstdatoen til et amerikansk territorium;
 • Indehaveren af en ESTA har ret til at foretage turisme og visse forretningsaktiviteter såsom at udforske jobmuligheder, rådføre sig med forretningsforbindelser, rejse til en videnskabelig, uddannelsesmæssig, professionel eller forretningsmæssig kongres eller konference; og
 • Indehaveren af en ESTA har ikke tilladelse til at arbejde, studere eller uddanne sig.

Tilbage til toppen af siden

Hvor længe er min ESTA gyldig?

Medmindre den tilbagekaldes, er rejsetilladelser gyldige i to år fra godkendelsesdatoen, eller indtil dit pas udløber, alt efter hvad der kommer først. En ESTA kan dog også tilbagekaldes eller overskrives af ansøgeren, når der indsendes en ny ESTA-ansøgning. Din rejsetilladelse vil også automatisk ophøre, hvis dit pas udløber inden udgangen af den toårige periode, hvor rejsetilladelsen blev udstedt.

Tilbage til toppen af siden

Garanterer en ESTA indrejse i USA?

En godkendt rejsetilladelse giver dig kun lov til at rejse til USA. Den garanterer ikke din indrejse. Adgangen afgøres af en told- og grænsekontrolmedarbejder (CBP), som vil gennemgå dit pas og stille dig spørgsmål om dit besøg ved din ankomst til USA. Betjenten vil derefter fastslå, om du kan komme ind baseret på din adgang under Visa Waiver-programmet og amerikansk lovgivning.

Hvis din elektroniske rejsetilladelse godkendes, fastslår denne godkendelse, at du er berettiget til at rejse til USA under Visa Waiver-programmet, men garanterer ikke, at du har adgang til USA. Ved ankomsten til USA vil du blive inspiceret af en told- og grænsekontrolmedarbejder ved en indrejsehavn, som kan beslutte, at du ikke er tilladt under Visa Waiver-programmet eller af en hvilken som helst grund i henhold til amerikansk lov.

Tilbage til toppen af siden

Er en ESTA ligesom et visum?

Nej, en ESTA er ikke et visum. Den opfylder ikke de juridiske eller lovgivningsmæssige krav til at fungere i stedet for et amerikansk visum, når et visum er påkrævet i henhold til amerikansk lovgivning. Personer, der har et gyldigt visum, vil stadig kunne rejse til USA på det visum til det formål, som det blev udstedt til. Personer, der rejser med gyldige amerikanske visa, er heller ikke forpligtet til at ansøge om en ESTA.

Desuden vil en ESTA ikke blive anerkendt i stedet for hverken et ikke-immigrant- eller immigrantvisum. Hvis du har et gyldigt visum, kan du rejse til USA med det visum, og det er ikke nødvendigt at ansøge om en ekstra rejsetilladelse.

Tilbage til toppen af siden

Skal statsborgere eller borgere fra lande, der deltager i Visa Waiver-programmet, have en ESTA, hvis de kun rejser gennem USA på vej til et andet land?

Berettigede statsborgere eller borgere fra lande, der deltager i Visa Waiver-programmet, kræver enten en ESTA eller et visum for at rejse gennem USA. Hvis en rejsende kun planlægger at transitere gennem USA på vej til et andet land, skal han eller hun, når han eller hun udfylder ansøgningen om rejsetilladelse, vælge muligheden for, at deres besøg er til "transitformål" i feltet "Adresse under ophold i USA" på ansøgningen.

Tilbage til toppen af siden

Hvad skal en rejsende gøre, hvis han eller hun ikke bliver godkendt til at rejse med ESTA?

Hvis en ESTA-ansøgning af vises, og den rejsende ønsker at fortsætte rejsen, skal den rejsende ansøge om et ikke-immigrantvisum ved at udfylde en DS-160-formular samt deltage i et interview på en amerikansk ambassade eller et konsulat.

Tilbage til toppen af siden

Hvem kan ansøge om at rejse ind i USA under Visa Waiver-programmet?

Enhver person, der er statsborger i et af de deltagende lande, kan ansøge om indrejse under VWP. Følgende er en liste over krav til berettigelse:

 • Du rejser ind i USA som ikke-immigrant i højst 90 dage til enten forretnings- eller fritidsformål.
 • Du er indehaver af et gyldigt VWP-pas udstedt af et deltagende land.
 • Du er indehaver af en retur- eller vidererejsebillet.
 • Du har opnået en godkendt ESTA.
 • Du har planer om at vende hjem, og din rejse slutter ikke et sted i nærheden af USA eller på naboøerne. Men hvis du er bosiddende i et af disse områder, er det tilladt.
 • Du er ikke en potentiel trussel mod USA's eller nogen af dets borgeres velfærd, sundhed eller sikkerhed.
 • Den amerikanske told- og grænsekontrol har æren af at træffe den endelige beslutning om indrejse, og du skal bevise, at du er kvalificeret og fri til at få tilladelse til indrejse under VWP.
 • Du giver afkald på enhver ret til at gennemgå eller appellere enhver beslutning truffet af CBP vedrørende din indrejse i USA.
 • Du kan bekræfte og genbekræfte dit afkald på rettigheder ved ankomsten. Du er forpligtet til at indsende personlige oplysninger og genstande, der kan identificere dig personligt, såsom fingeraftryk og billeder.
 • Du har opfyldt alle krav i forbindelse med tidligere indrejse(r) under VWP.

Tilbage til toppen af siden

Hvad er paskravene for at rejse under Visa Waiver-programmet?

Passet skal indeholde en digital chip med et digitalt fotografi af pasindehaveren. Denne digitale chip bærer unikke identifikatorer om pasindehaveren. Der skal også være et dedikeret læsbart område i afsnittet med personlige oplysninger. Dette identificeres ved de to linjer tekst med tal og chevrons (<<<) nederst på siden.

Bemærk: Kun britiske statsborgere er berettigede til at ansøge om en ESTA. British Subject, British Dependent Territories Citizen, British Overseas Citizen, British National (overseas) Citizen eller British Protected Person er ikke berettigede til at rejse til USA under VWP og vil kræve et amerikansk visum.

Tilbage til toppen af siden

Hvornår skal jeg vælge et visum for at rejse til USA i stedet for en ESTA?

 • Hvis dit ophold i USA vil overstige 90 dage og ikke opfylder kravene for indrejse i USA under VWP, såsom et besøg til rekreative eller forretningsmæssige formål, der er under 90-dages grænsen.
 • Hvis det fly- eller søtransportselskab, du bruger til at rejse til USA, ikke er tilsluttet VWP.
 • Hvis du er overbevist om, at du ikke er kvalificeret til at rejse ind i USA under VWP som et direkte resultat af Immigration and Nationality Act § 212(a).

Tilbage til toppen af siden

Er der særlige ulemper ved at bruge VWP?

Ved at bruge VWP giver ansøgere afkald på deres ret til at gennemgå og appellere enhver beslutning. Følgende forhold skal bemærkes:

 • Du har ikke ret til at appellere en afgørelse om adgang, hvis du bliver nægtet indrejse i USA. Det betyder, at du kan rejse til USA og stadig ikke få lov til at rejse ind, men du vil ikke have ret til at anfægte afslaget på indrejse.
 • Du har ingen ret til at gennemgå eller appellere din fjernelse fra USA, hvis du bryder de vilkår og betingelser, der omgiver din indrejse. Dette gælder ikke for dem, der er rejst ind i USA som asylansøgere under Visa Waiver-programmet.

Din status som ikke-immigrant kan ikke ændres, når du først har fået adgang til USA under Visa Waiver-programmet.

Tilbage til toppen af siden

Hvad hvis CBP-medarbejderen ikke tillader mig indrejse i USA?

Hvis du bliver nægtet indrejse i USA, skal du vende tilbage til dit hjemland eller et tredjeland. Du vil blive deporteret via det samme transportselskab, som du brugte til at rejse til USA.

Tilbage til toppen af siden

Er ESTA det samme som et elektronisk visum, når man tager de ekstra spørgsmål i betragtning?

Nej. En ESTA er en visumfritagelse, og USA tilbyder ikke "elektroniske visa". En ESTA adskiller sig fra et amerikansk visum ved, at visumkravene, f.eks. for B1- og B2-visa, er mangesidede og kræver et interview på et amerikansk konsulat eller en ambassade. ESTA kræver ikke så mange oplysninger forud for rejsen eller et interview på ambassaden, hvorimod ansøgningen om et visum ledsages af specifikke personlige oplysninger samt oplysninger om ansøgerens rejseplaner og mere omfattende oplysninger om en persons beskæftigelse, immigration og anden personlig historie. Deltagere i Visa Waiver-programmet er ikke underlagt disse spørgsmål, når de ansøger om en rejsetilladelse, og der er ingen planer om at inkludere DS-160-spørgsmål i ESTA-formularen.

Tilbage til toppen af siden

Hvornår er det bedste tidspunkt at ansøge om en rejsetilladelse?

En ansøgning om rejsetilladelse bør indsendes uger eller måneder før rejsedatoen. Ansøgninger accepteres når som helst før rejsen til USA, og når den er godkendt, gælder tilladelsen i 2 år eller til passets udløbsdato, alt efter hvad der kommer først.

Tilbage til toppen af siden

Kan potentielle rejsende ansøge om en rejsetilladelse for at rejse til USA med kort varsel uden på forhånd at have arrangeret rejseplaner?

Ja, forudbestilte eller detaljerede amerikanske rejseplaner er ikke nødvendige for at udfylde ESTA-ansøgningen.

Tilbage til toppen af siden

Hvis den rejsende i Visa Waiver-programmet har mere end ét pas, er det så muligt for den rejsende at rejse til USA med et andet pas end det, der blev brugt i ansøgningsprocessen?

Nej. Hver enkelt person, der rejser under Visa Waiver-programmet, skal rejse på det pas, de oprindeligt brugte til at opnå deres godkendte tilladelse. Det er vigtigt at bemærke, at hvis den rejsende har brug for et nyt pas, skal der indsendes en ny ansøgning om rejsetilladelse til ESTA, og der vil blive opkrævet et nyt gebyr for hver ny ansøgning. Derfor er det vigtigt at sikre, at dit pas er opdateret og holder under hele dit planlagte ophold.

Tilbage til toppen af siden

Er det stadig nødvendigt at udfylde en I-94W-formular, hvis jeg har fået en godkendt rejsetilladelse gennem ESTA som rejsende under Visa Waiver-programmet?

Nej, det er ikke længere nødvendigt. Med indførelsen af ESTA er processen blevet strømlinet, så DHS kan fjerne formaliteterne ved at udfylde I-94W-formularer for rejsende under Visa Waiver-programmet. Den nu papirløse proces giver mange transportører mulighed for at validere meddelelser og ansøgninger, der er direkte relateret til ansøgerens ESTA-status.

Tilbage til toppen af siden

Har jeg brug for en ESTA, hvis jeg ankommer til USA over land?

Ja, en godkendt ESTA er påkrævet, hvis en VWP-pasindehaver kører gennem græn sen til USA fra Canada eller Mexico. Tidligere var en I-94W påkrævet for VWP-rejsende, der kom ind i landet over land, men ESTA-kravet blev håndhævet den 1. oktober 2022.

Tilbage til toppen af siden

Hvorfor er det vigtigt for mig at få en rejsetilladelse under Visa Waiver-programmet, når jeg rejser til USA?

ESTA gør det muligt for DHS at afgøre, om den rejsende er berettiget til at rejse til USA under VWP. En godkendt ESTA garanterer ikke indrejse i USA, da indrejse afgøres af told- og grænsekontrolmyndighederne. Uden et godkendt ESTA eller visum vil en rejsende ikke få lov til at komme ind i USA.

Tilbage til toppen af siden

Jeg er ikke berettiget til en ESTA, jeg vil gerne have mere information om at ansøge om et visum, hvor kan jeg få mere læsestof?

Information om amerikanske visumkategorier og krav kan findes ved at besøge følgende side om amerikanske visumkategorier og -typer.

Tilbage til toppen af siden

Jeg har rejst til Cuba, vil min ESTA blive annulleret?

Cuba blev udpeget som en statssponsor af terrorisme af det amerikanske udenrigsministerium den 12. januar 2021. Konsekvenserne af denne udpegning betyder, at ESTA-ansøgere, der har besøgt Cuba siden denne dato, vil få deres ESTA-tilladelser annulleret. For mere information, besøg venligst følgende link om ESTA og rejser til Cuba.

Tilbage til toppen af siden

Ansøgning om en rejsetilladelse


Hvordan ansøger jeg om en rejsetilladelse til at besøge USA?

 • Udfyld og færdiggør din ansøgning online - dobbelttjek dit pasnummer og det land, der har udstedt passet.
 • Bekræft dataene for hver rejsende
 • Indsend ansøgningerne
 • Foretag din betaling
 • Ansøgningsstatus vil blive sendt til dig via e-mail, når CBP (US Customs and Border Protection) har truffet en beslutning.

Her er et resumé af hvert af disse trin for at give en klarere forståelse af, hvordan man gennemfører ansøgningsprocessen:

Udfyld og færdiggør din ansøgning online

Du bliver nødt til at give oplysninger om:

 • Grundlæggende personlige oplysninger
 • Pasoplysninger (dit pas skal være udstedt af et land, der deltager i VWP)
 • Oplysninger om arbejdsgiver
 • Adresse og kontaktperson eller organisation i USA.
 • En kontaktperson, der kan bruges i nødsituationer
 • Kreditkortoplysninger
 • Svar på de ni spørgsmål om berettigelse og sikkerhed

Hvis du laver en gruppeansøgning, skal du sørge for at udfylde en ansøgning for hver enkelt person, der skal rejse til USA. Det gælder også spædbørn og børn. Hver enkelt person, der ønsker at rejse til USA under VWP, skal have en godkendt rejsetilladelse.

Dobbelttjek dine oplysninger, især dine pasoplysninger.

Indsend din ansøgning

Send din ansøgning, når du har sikret dig, at dine svar er korrekte. Hvis du har brug for at rette noget, kan du gå tilbage til ansøgningen ved at vælge knappen Forrige, FØR du sender din ansøgning.

Notér dit ansøgningsnummer, og gem det et sted, hvor du kan huske det

Dit ansøgningsnummer vil være nyttigt på et senere tidspunkt, hvis du har brug for at tjekke din ansøgningsstatus eller opdatere dine ansøgningsoplysninger. Sammen med dit ansøgningsnummer skal du angive dit pasnummer og din fødselsdato for at få adgang til disse oplysninger.

Foretag din betaling

Sørg igen for at tjekke dine oplysninger, før du betaler, da der er visse datafelter, du ikke kan ændre efter betalingen. Du har op til 7 dage til at foretage din betaling, efter du har startet din ansøgning, uanset om din ansøgning er en enkelt ansøgning eller en gruppeansøgning.

For at foretage din betaling skal du blot indtaste de nødvendige kreditkortoplysninger. Betaling er påkrævet for at behandle ansøgningen, og derefter ved accept og godkendelse af din rejsetilladelse, kræves der et gebyr for at behandle hver ansøgning.

Hvordan kan jeg se din ansøgningsstatus?

Du modtager sandsynligvis din ansøgningsstatus inden for få minutter eller timer efter indsendelsen; ellers skal du muligvis vente op til 72 timer på at modtage en opdatering. Systemet vil automatisk give dig oplysninger, som du kan bruge til at tjekke din ansøgningsstatus, hvis din status er kommet tilbage med en afventende meddelelse.

Du kan modtage et af følgende tre svar på din ansøgning:

 • Autorisation godkendt

Hvis du modtager denne besked, betyder det, at du nu kan rejse til USA med din godkendte rejsetilladelse under VWP. Du vil modtage en bekræftelse på, at din ansøgning er godkendt, og en kvittering for din betaling. Bemærk venligst, at dette stadig ikke garanterer din indrejse i USA.

 • Rejsen er ikke godkendt

Du har ikke fået tilladelse til at rejse til USA under VWP. En afvist ESTA-ansøgning betyder dog ikke nødvendigvis, at du ikke kan rejse ind i USA. Hvis du stadig ønsker at rejse til USA, skal du have et visum. Du kan finde flere oplysninger om visumkategorier og deres anvendelse ved at besøge https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html.

 • Afventer tilladelse

Hvis du modtager denne status, skal du muligvis vente op til 72 timer på at modtage en afgørelse. Du kan holde dig opdateret ved at tjekke din ESTA-status ved hjælp af dit tidligere gemte ansøgningsnummer, pasnummer og fødselsdato.

Tilbage til toppen af siden

Hvorfor er der yderligere informationsfelter, og hvordan er de relevante?

9/11 var katalysatoren for mange ændringer i rejsebranchen, og det inkluderer Visa Waiver-programmet. Siden da har VWP været nødt til at tilpasse og forbedre sine sikkerhedsforanstaltninger for effektivt at sortere sikkerhedsrisici fra, selv før de rejser til USA. I 2016 og igen i 2019 gennemgik ESTA ændringer for at forbedre sikkerhedsscreeningen og opdage trusler mod rejsende, før de får lov til at rejse ind i USA.

Tilbage til toppen af siden

Hvad kan jeg forvente med hensyn til sikkerhedsspørgsmålene?

Her er lidt vejledning til sikkerhedsspørgsmålene.

SPØRGSMÅL

Du vil blive stillet et spørgsmål om dit mentale/fysiske helbred, om du har problemer med stoffer, eller om du har en eller flere af følgende sygdomme:

 • Aktiv tuberkulose
  • Chancroid
  • Spedalskhed, smitsom
  • Lymfogranuloma venereum
  • Gonoré
  • Syfilis, smitsom
  • Granuloma Inguinale

BESKRIVELSE

Sygdomme

Smitsomme sygdomme, der kan have en massiv indvirkning på folkesundheden, omfatter dem, der er nævnt ovenfor.

Fysiske/psykiske lidelser

Du skal svare "ja" til spørgsmålet om fysiske eller psykiske lidelser, hvis:

 • Du i øjeblikket lider af en fysisk/psykisk lidelse og har en familiehistorie med den pågældende specifikke lidelse. Også hvis din lidelse tidligere har udgjort eller i fremtiden kan udgøre en trussel mod din personlige ejendom eller sikkerheden for de mennesker, der kommer i kontakt med dig.
 • Du har tidligere haft en psykisk lidelse med ovenstående beskrivelse.

Du skal svare "nej" til spørgsmålet om fysiske eller psykiske lidelser, hvis:

 • Du ikke har nogen fysisk eller psykisk sygdom på nuværende tidspunkt.
 • Du har tidligere haft eller har på nuværende tidspunkt en fysisk eller psykisk sygdom, som IKKE har resulteret i adfærd, der er til gene for din ejendom, din sikkerhed og/eller sikkerheden for dem omkring dig.
 • Du har på nuværende tidspunkt en fysisk eller psykisk sygdom og har udvist de egenskaber, der generelt forbindes med sygdommen, men disse egenskaber har IKKE resulteret i adfærd, der er til gene for din ejendom, din sikkerhed og/eller sikkerheden for dem omkring dig.
 • Du har tidligere haft en fysisk eller psykisk sygdom og har udvist de egenskaber, der er forbundet med sygdommen, og de har resulteret i adfærd, der er til gene for din ejendom eller din egen og dine omgivelsers sikkerhed.

Narkotikamisbrugere og stofmisbrugere

Det er muligt, at en person, der er stofmisbruger eller -afhængig, ikke er en plausibel kandidat til at rejse til USA.

Konsulter følgende ressourcer for at få en klarere forståelse af emnet:

 • "§ 212(a)(1)(A) i loven om indvandring og nationalitet, 8 U.S.C." [Department of Homeland Security - Told og Grænsebeskyttelse - ESTA]
 • § 1182(a)(1)(A), og de tilsvarende bestemmelser i Code of Federal Regulations.

Tilbage til toppen af siden

SPØRGSMÅL

Du vil blive stillet et spørgsmål om, hvorvidt du nogensinde er blevet anholdt eller dømt for en forbrydelse, der har ført til alvorlig skade på ejendom eller alvorlig skade på en anden person eller regeringsmyndighed.

BESKRIVELSE

Dette peger generelt på sådanne lovovertrædelser, der er moralsk fordærvede, nedrige og korrupte og går imod al socialt accepteret adfærd, moral og værdier.

Gerningsmandens alder og datoen, hvor lovovertrædelsen fandt sted, kan muligvis spille en rolle for, om lovovertrædelsen betragtes som en forbrydelse med hensyn til de ovennævnte elementer.

Tilbage til toppen af siden

SPØRGSMÅL

Du vil blive stillet spørgsmålet om lovovertrædelser i forbindelse med brug, besiddelse og distribution af stoffer.

Konsulter følgende ressourcer for at få en klarere forståelse af emnerne:

 • "§ 212(a)(2) i loven om indvandring og nationalitet, 8 U.S.C." [Department of Homeland Security - Customs and Border Protection - ESTA].
  • "§ 1182(a)(2), § 101(a)(43) i Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C." [Department of Homeland Security - Told og Grænsebeskyttelse - ESTA]
  • § 1101(a) (43) og tilsvarende bestemmelser i Code of Federal Regulations.

Tilbage til toppen af siden

Skal jeg medbringe en printet version af min rejsetilladelse for at vise den i lufthavnen?

Det er ikke nødvendigt at printe din rejsetilladelse ud, da systemet er fuldt elektronisk, og dit fly- eller søtransportselskab vil være i stand til at indhente oplysninger om din ESTA-status fra DHS. Det kan være en god idé at printe en kopi af din godkendte tilladelse for at have en bekræftelse ved hånden og for at holde styr på dit ansøgningsnummer.

Tilbage til toppen af siden

Hvor privat og sikker er ESTA-hjemmesiden?

Vi har implementeret sikkerhedsteknologi for at sikre fortroligheden af alle data og andre vigtige oplysninger på hjemmesiden. Hjemmesiden fungerer i fuld overensstemmelse med de internationale regler i Standard Payment Card Industry - Data Security Standard (PCI-DSS), der er fastsat af de største kreditvirksomheder for at beskytte deres kunders personlige oplysninger.

Tilbage til toppen af siden

Hvad skal min computer eller mobile enhed have for at kunne indsende en ESTA-ansøgning?

Minimumskravene er en internetbrowser med 128-bit krypteringssupport. Browseren skal være opdateret til den nyeste version med JavaScript aktiveret og indstillet til at acceptere cookies. Alle større browsere understøttes. Hvis du stadig oplever problemer, kan du prøve at bruge en anden browserplatform eller internetforbindelse.

Tilbage til toppen af siden

Under hvilke omstændigheder skal jeg ansøge om en rejsetilladelse gennem ESTA igen?

Her er de mulige scenarier, som vil kræve en ny rejsetilladelse:

 • Du gennemgår en navneændring.
 • Du har fået udstedt et nyt pas.
 • Du skifter køn.
 • Dit statsborgerskab ændres.
 • Hvis dine omstændigheder har ændret sig, og det direkte påvirker gyldigheden af nogle af de spørgsmål, du har besvaret i din tidligere ansøgning.
 • Din nuværende rejsetilladelse er udløbet, fordi de to år er gået, eller dit pas er udløbet. (Bemærk, at selvom der er en toårig periode på alle godkendte ansøgninger, udløber din rejsetilladelse automatisk også, hvis dit pas udløber inden for de to år).

Tilbage til toppen af siden

Jeg er indehaver af en gyldig, godkendt rejsetilladelse. Men den udløber under mit ophold, og før jeg forlader USA. Skal jeg ansøge om en ny ESTA, før jeg rejser til USA?

Det er ikke nødvendigt, da det kun er påkrævet at have en gyldig rejsetilladelse ved ankomst og indrejse i USA.

Tilbage til toppen af siden

Jeg har dobbelt statsborgerskab, og mit ikke-VWP-pas er udløbet. Hvad skal jeg så gøre?

Indtast de mest aktuelle oplysninger for dit ekstra pas, også selvom det er udløbet. Hvis du ikke ejer et pas til et ikke-VWP-land, skal du lade pasfeltet stå tomt, når du har valgt landet i drop-down-menuen.

Tilbage til toppen af siden

Kan jeg lade et obligatorisk felt stå tomt, og vil min ansøgning blive afvist, hvis jeg gør det?

Nej, alle obligatoriske felter skal udfyldes, og du får ikke lov til at indsende din ansøgning med tomme felter. Forkerte oplysninger vil ikke nødvendigvis resultere i en afvisning af ansøgningen, men kan kræve ekstra tid til behandling, før der kan træffes en beslutning om din ESTA-ansøgning.

Tilbage til toppen af siden

Hvorfor er mine arbejdsgiveroplysninger relevante?

Dine arbejdsgiveroplysninger er med til at fastslå, at du ikke har planer om at rejse ind i USA som immigrant, og de er bevis på, at du har til hensigt at vende tilbage til dit oprindelsesland.

Tilbage til toppen af siden

Opdatering af en rejsetilladelse


Hvilke felter kan opdateres i tilfælde af en fejl eller en ændring af detaljer?

Før betalingen er foretaget, og processen er afsluttet, kan du opdatere alle oplysninger med undtagelse af pasnummer og pasudstedende land. Hvis du vil ændre i disse to felter, skal du starte en ny ansøgning og betale de gebyrer, der er forbundet med ansøgningen.

Hvis betalingen allerede er foretaget, kan du kun opdatere følgende:

 • Din e-mailadresse
 • Din adresse, mens du er i USA.

Tilbage til toppen af siden

Mine pasoplysninger har ændret sig, siden jeg ansøgte om min rejsetilladelse gennem ESTA, hvad skal jeg gøre?

Hvis det pas, som du baserede din ansøgning om rejsetilladelse på, har ændret sig af en eller anden grund, skal du begynde ansøgningsprocessen for en ny rejsetilladelse. Bemærk venligst, at ansøgningsgebyret skal betales for den nye ansøgning.

Der er en række andre detaljer, du kan opdatere i din ansøgning uden at ansøge om en tilladelse. Tag et kig på listen her.

Tilbage til toppen af siden

Hvordan kan jeg rette en fejl i min ESTA-ansøgning?

Alle ansøgere får mulighed for at gennemgå de oplysninger, de giver, og sikre, at de er 100% korrekte, før de indsender ansøgningen. Du vil også blive bedt om at genbekræfte dit pasnummer. Du kan stadig foretage ændringer, før du betaler. Dette omfatter alle data undtagen pasnummer og pasudstedende land, så det er vigtigt at sikre, at disse oplysninger er korrekte.

Hvis du har lavet en fejl i din ansøgning vedrørende dit pas og dine biografiske oplysninger, skal du starte en ny ansøgning. Denne nye ansøgning er underlagt ansøgningsgebyrerne.

For mere information om at rette fejl på din ESTA, se venligst følgende link: Ret en fejl på ESTA-formularen

Tilbage til toppen af siden

Jeg har lavet en fejl i min ESTA-ansøgning angående mit pas' udstedelses- eller udløbsdato. Hvordan kan jeg rette det?

Du kan stadig foretage ændringer, forudsat at ansøgningen endnu ikke er blevet behandlet. Hvis du allerede har foretaget en betaling, skal du begynde ansøgningsprocessen igen. Du vil blive bedt om at betale gebyret for den nye ansøgning.

Tilbage til toppen af siden

Jeg har brug for at opdatere min ansøgning, men jeg har glemt mit ansøgningsnummer, hvad gør jeg?

Du kan foretage ændringer i din ansøgning ved at klikke på "Hent ansøgning" på hjemmesiden. Når du har klikket på denne mulighed, vil du bemærke, at det fører dig til en ny skærm, hvor du kan vælge mellem at hente en enkelt ansøgning eller en gruppe af ansøgninger.

Du skal bruge følgende oplysninger for at hente en enkelt ansøgning:

 • Pasnummer og fødselsdato
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Land, der har udstedt passet

Når du har indtastet oplysningerne efter at være blevet bedt om det, kan du vælge fortsæt for at gå videre til din ansøgningsside.

Du skal bruge følgende oplysninger for at hente en gruppeansøgning:

 • Oplysninger om gruppens kontaktperson (bemærk, at dette henviser til oplysningerne om den person, der oprindeligt indsendte gruppen af ansøgninger).
 • Gruppe-ID (Hvis du ikke har dette nummer eller er usikker på nogen måde, kan du vælge indstillingen "Jeg kender ikke mit gruppe-ID". Gruppe-ID-nummeret vil blive sendt til den oprindelige ansøgnings e-mail. Dvs. den e-mailadresse, der blev brugt, da gruppen blev oprettet første gang).
 • Kontaktens fornavn
 • Kontaktens efternavn
 • Kontaktens fødselsdato
 • Kontaktens e-mail

Når alle oplysninger er indtastet, kan du gå videre til gruppeapplikationen.

Tilbage til toppen af siden

Betaling påkrævet for en rejsetilladelse


Hvad er gebyret for rejsetilladelsen?

Der er et gebyr for både behandlingen af ansøgningen og for godkendelsen af ansøgningen.

Behandlingsgebyr: Der skal betales et gebyr, når ansøgningen indsendes til behandling. Bemærk, at hver ny ansøgning kræver et nyt gebyr; dog kan mere end én ansøgning betales med en enkelt betaling.

Godkendelsesgebyr: Der skal betales et gebyr ved godkendelse af din indsendte ansøgning. Du vil modtage tilladelse til at rejse til USA, når din ansøgning er godkendt, og et ekstra godkendelsesgebyr vil blive tilføjet til kreditkortbetalingen. Bemærk, at denne betaling kun skal foretages, hvis din ansøgning bliver godkendt.

Tilbage til toppen af siden

Hvad er betalingsprocessen for at indsende en ESTA-ansøgning?

ESTA-ansøgninger vil ikke blive behandlet uden en gyldig betalingsmetode. Alle betalinger skal foretages med et af følgende kredit- eller debetkort:

 • Master Card
 • VISA
 • American Express
 • Discover (JCB, Diners Club)

Tilbage til toppen af siden

Kan jeg foretage én betaling for mere end én ansøgning?

Ja, ESTA tillader gruppeansøgninger, der kan betales med én betalingsmetode og én transaktion. Gruppeansøgninger er ansøgninger, som har to eller flere ansøgere, der ansøger på samme tid. At ansøge som en gruppe betyder dog ikke, at personerne i gruppen skal rejse sammen.

Tilbage til toppen af siden

Hvad er det maksimale antal ESTA-ansøgninger, der er tilladt under den samme betaling?

Det samlede antal ansøgninger, du kan indsende pr. enkelt betaling, er 50.

Tilbage til toppen af siden

Kan jeg ansøge nu og betale senere?

Ja, for både enkelt- og gruppebetalinger kan du ansøge nu og foretage din betaling inden for 7 dage efter, at ansøgningen er oprettet i systemet. Efter 7 dage udløber din adgang til din ansøgning, og du bliver nødt til at genskabe din ansøgning eller gruppeansøgninger.

Tilbage til toppen af siden

Er mine kredit- eller debetkortoplysninger sikre?

Ja, ESTA-systemet opbevarer ikke nogen kredit- eller betalingskortoplysninger. Dine betalingsoplysninger behandles i overensstemmelse med de internationale regler i Standard Payment Card Industry - Data Security Standard (PCI-DSS).

Tilbage til toppen af siden

Proces for flere ansøgninger


Jeg vil gerne betale for en gruppe af ansøgninger. Vil jeg modtage besked om status for dem alle på samme tid?

Nej, efter indsendelse af ansøgningen vil status for hver enkelt ansøgning blive bestemt individuelt, og du vil få besked om deres status inden for 72-timers behandlingsvinduet. Betalingsbeløbet for tilladelsen vil blive tildelt, når alle ansøgninger er blevet behandlet, og de har status som enten "Godkendt" eller "Rejsen er ikke godkendt".

Tilbage til toppen af siden

Hvordan ansøger jeg om en gruppe?

Du skal have følgende oplysninger ved hånden:

 • Fornavn (ikke kaldenavne, det skal være det samme som på dine identifikationsdokumenter)
 • Efternavn
 • Fødselsdato
 • E-mailadresse
 • Hvis det er en organisation, der foretager betalingen, kan organisationens navn også skrives ned som et valgfrit ekstra.

Når du har udfyldt din første ansøgning, kan du tilføje en ny ansøgning eller tilføje en ubetalt ansøgning ved at klikke på de respektive muligheder for disse to valg.

Tilbage til toppen af siden

Beskyttelse af ESTA-data


Hvem har adgang til de data, der deles med ESTA, og hvordan er de beskyttet?

De oplysninger, som ansøgere indsender til ESTA, kan kun tilgås af dem, der er forpligtet til at håndtere dem. Alle data er strengt kontrollerede, og sikkerhedsstandarderne er i overensstemmelse med de industristandarder, der findes i lignende screeningsprogrammer for rejsende.

Tilbage til toppen af siden

Bliver nogen ESTA-data delt med tredjeparter?

Data fra rejsende, der ansøger om en ESTA, deles ikke og forbliver inden for reglerne i Privacy Act System of Records Notice, og disse regler kan findes på DHS' hjemmeside. Der er nogle få tilfælde, hvor data kan blive delt uden for ESTA's rammer. Disse tilfælde omfatter:

 • Deling af oplysninger med forskellige sektorer i DHS. Denne deling er selektiv og afgrænset, så oplysningerne kun må bruges, hvis det er i overensstemmelse med sektorens opgaver.
 • Udenrigsministeriets konsulære kontorer. Denne deling sker i kølvandet på et afslag på rejsetilladelse og har det specifikke formål at hjælpe embedsmændene med at træffe en beslutning vedrørende visummet baseret på de oplysninger, der er leveret.
 • Deling af relevante oplysninger med anerkendte og korrekte føderale, statslige, lokale, stammebaserede og udenlandske regeringsorganer. Samt andre fælles regeringsinstitutter.
 • Deling af information kan bestemmes af DHS, hvis de finder, at delingen af informationen kan være direkte gavnlig for anti-terrorbevægelser, eller hvis den bruges til at indsamle information relateret til nationale og/eller internationale sikkerhedsforbrydelser.

Luft- og søfartsselskaber vil have adgang til din ESTA-ansøgnings status. De modtager dog ingen andre personlige oplysninger end dem, der direkte vedrører rejsetilladelsen.

Tilbage til toppen af siden

Hvor længe vil mine data blive gemt på ESTA-platformen?

Generelt forbliver oplysningerne aktive, så længe din rejsetilladelse er aktiv, hvilket er en periode på to år. Dette kan være kortere, hvis din rejsetilladelse udløber tidligere end forventet af en eller anden grund, for eksempel hvis dit pas udløber før den officielle udløbsdato for din rejsetilladelse, hvorved din ESTA automatisk udløber sammen med dit pas.

Når din rejsetilladelse er udløbet, vil DHS opbevare dataene i yderligere et år.

Efter denne periode vil dine oplysninger blive arkiveret i yderligere tolv år.

Data, der bruges til følgende formål, vil blive opbevaret i den periode, hvor de bruges til de pågældende aktiviteter:

 • Data, der stadig bruges aktivt eller linkes til retshåndhævelsesaktiviteter
 • CPB-data, der er knyttet til og matchet med efterforskninger, herunder afviste ansøgninger.

Tilbage til toppen af siden

Hvorfor arkiveres mine data, og hvem har adgang til dem?

Alle data arkiveres efter udløbet af rejsetilladelsen. Dette er for at sikre tilgængeligheden af oplysningerne, så de kan genskabes, hvis det er nødvendigt for den nationale sikkerhed, efterforskning og andre relaterede retshåndhævelsesformål.

Der er begrænset adgang til dataene, efter at de er blevet arkiveret, og de vil kun blive genkaldt til de formål, der er nævnt ovenfor.

Tilbage til toppen af siden

Rejser, der ikke er godkendt


Hvad skal jeg gøre, hvis min ESTA-ansøgning blev afvist?

Hvis du stadig ønsker at rejse, selv om din ansøgning blev afvist, skal du ansøge om et ikke-immigrantvisum. Du kan besøge https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html for at få flere oplysninger om, hvordan du ansøger om det relevante visum. Heldigvis betyder et afslag på et rejsevisum gennem ESTA i denne situation ikke automatisk, at du mister retten til at ansøge om et visum. Hvis din ESTA-ansøgning ikke bliver godkendt, kan sagen ikke indbringes for en domstol med henblik på at få den genovervejet.

Tilbage til toppen af siden

Er det muligt at ansøge om en ESTA igen, hvis jeg allerede har fået afslag på en ESTA?

Hvis din ansøgning er blevet afvist, er det højst usandsynligt, at den vil blive godkendt anden gang, hvis dine omstændigheder ikke har ændret sig siden datoen for den første ansøgning. Rejsende, der ikke har kvalificeret sig til ESTA, er ikke kvalificeret til at rejse under Visa Waiver-programmet, og de skal derfor ansøge om et ikke-immigrantvisum gennem deres nærmeste amerikanske ambassade eller konsulat.

Det er vigtigt at bemærke, at genansøgning med andre eller falske oplysninger i et forsøg på at opfylde kravene til en rejsetilladelse permanent vil diskvalificere den rejsende for godkendelse til at rejse til USA under Visa Waiver-programmet.

Tilbage til toppen af siden

Min rejsetilladelse blev afvist, og jeg vil gerne finde ud af hvorfor? Hvordan kan jeg gøre det?

Du kan indgive en anmodning om klage online på DHS Travel Redress Inquiry-programmets hjemmeside. Men fordi ESTA-programmet er udformet på en sådan måde, at kun personer, der ikke er kvalificerede til at rejse under VWP, eller hvis rejse til USA ville udgøre en sikkerhedsrisiko, ikke får udstedt en rejsetilladelse, er der simpelthen ingen garantier for, at din anmodning vil blive imødekommet.

Ambassader og konsulater kan ikke give dig nogen oplysninger eller løse problemer vedrørende din afviste rejsetilladelse.

Tilbage til toppen af siden

Er det muligt at få en akut visumtid på en amerikansk ambassade eller et konsulat i tilfælde af, at den rejsendes ansøgning om rejsetilladelse blev afvist, men den rejsende har brug for at rejse med det samme?

Det kan simpelthen ikke garanteres, at man kan få en tid næste dag. Derfor er det bydende nødvendigt at ansøge om en ESTA-godkendelse i god tid. Det anbefalede minimum er 72 timer før afrejse, men for at være på den sikre side, bør ansøgere ansøge uger eller måneder i forvejen. Du kan få flere oplysninger om visumudnævnelsesprocessen på dit nærmeste konsulat eller på https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html.

Tilbage til toppen af siden

Hvad skal jeg gøre, hvis min gruppe er låst, og jeg ikke kan bruge gruppe-ID'et til at få adgang til min ansøgning?

Du kan navigere til siden Hent ansøgning, hvor du finder en knap til at hente en ansøgning. Du kan bruge denne mulighed til at få adgang til enhver individuel ansøgning, selv når gruppen er låst.

Tilbage til toppen af siden

Ansøg om ESTA

ESTA er påkrævet til rejser i under 90 dage med henblik på turisme, gennemrejse eller forretninger.. Hvis du ikke får en ESTA, kan du blive nægtet indrejse ved grænsen og få en stor bøde. Det tilrådes at ansøge snarest muligt.

Ansøg om ESTA