Tjek ESTA-status
ESTA nyheder, information og hjælp.

Hvad er ESTA?

Hvad er Visa Waiver-programmet

Visa Waiver-programmet er et US-regeringsprogram, der berettiger statsborgere og personer som er født i et af de 36 medlemslande i programmet at indrejse i USA med turisme eller forretninger som formål visumfrit i 90 dage. Fordelen ved at indrejse i USA under Visa Waiver-programmet er, at De kan rejse til USA med kort varsel, uden at De behøver at få et visum i forvejen.

Hvad er ESTA?

ESTA står for Electronic System for Travel Authorization (elektronisk rejsetilladelsesprogram). ESTA er et online-ansøgningssystem, som er udviklet af USA's regering med hensyn på at screene de rejsende i forvejen, inden de får lov til at gå ombord på et fly eller et skib på vej til USA. Siden 12. januar 2009 er enhver person, der indrejser i USA under Visa Waiver-programmet, forpligtet til at have en godkendt ESTA-rejsetilladelse.

Hvem skal ansøge om ESTA?

Alle rejsende, som indrejser i USA (via fly eller skib) under visumfritagelsesprogrammet, er forpligtet til at have en gyldig ESTA-rejsetilladelse. Formålet med ESTA er at gøre det muligt for USA's ministerium for intern sikkerhed at screene alle visumfritagede rejsende, inden de forlader deres respektive hjemlande. Rejsende, der skal til USA, anbefales at ansøge om en rejsetilladelse mindst 72 timer inden afrejsen.

Betingelserne for an ESTA er:

 • ESTA'en er gyldig i 24 måneder fra godkendelsesdatoen (eller indtil Deres pas udløber - hvis det udløber inden for de kommende 24 måneder).
 • ESTA er et flergangs-indrejsevisum, hvor hvert ophold er begrænset til maks. 90 dage.
 • ESTA-opholdsbegrænsningen på 90 dage begynder først ved Deres ankomst til USA.
 • Indehaveren af en ESTA er berettiget til turisme og bestemte forretningsaktiviteter, som f.eks. at undersøge jobmuligheder, konsultere forretningspartnere, rejse til en videnskabelig, uddannelses-, professionel eller forretningskongres eller -konference, men
 • indehaveren af en ESTA er ikke berettiget til at udføre nogen form for arbejde, studier eller uddannelse.

Bemærk venligst at De vil ikke være berettiget til at indrejse i USA med en ESTA, hvis De er tidligere straffet for bestemte kriminelle lovovertrædelser. Forhør Dem hos Deres lokale USA-ambassade, inden De ansøger om et ESTA-visum.

Giver en rejsetilladelse mig en garanti for, at jeg kan indrejse i USA?

Hvis Deres elektroniske rejsetilladelse er godkendt, fastslår denne godkendelse, at De er berettiget til at rejse til USA under Visa Waiver-programmet, men dette garanterer ikke, at De får lov til at indrejse i USA. Ved ankomsten til USA vil De blive visiteret af en told- og grænsekontrolofficer ved et indrejsepunkt. Officeren kan bestemme, at De ikke må indrejse under Visa Waiver-programmet eller af en hvilken som helst årsag underlagt De Forenede Staters lovgivning.

Er rejsetilladelsen et visum?

Nej, en godkendt rejsetilladelse er intet visum. Det opfylder ikke de legale krav eller forskrifter for at være gyldig i stedet for et USA-visum, når et visum er påkrævet under De Forenede Staters lovgivning. Personer der har et gyldigt visum vil fortsat have lov til at rejse til USA med dette visum, for det formål som det blev udstedt for. Personer, der rejser med gyldige visa behøver ikke at ansøge om en rejsetilladelse.

I hvor lang tid gælder min rejsetilladelse?

Hvis de ikke bliver inddraget er rejsetilladelser gyldige i to år fra udstedelsesdatoen eller indtil Deres pas udløber, afhængigt af, hvilken dato kommer først.

Skal statsborgere og personer, der bor i lande som deltager i Visa Waiver-programmet have en rejsetilladelse, hvis de kun er på gennemrejse i USA på vej til et andet land?

Berettigede statsborgere eller personer, der bor i lande som deltager i visumfritagelsesprogrammet, skal have enten en rejsetilladelse eller et visum for rejse igennem USA. Hvis en rejsende kun planlægger at rejse igennem USA på vej til et andet land, skal pågældende, når han/hun udfylder ansøgningen om rejsetilladelse i ESTA, indtaste ordene "I transit" og sit endelige rejsemål i adresselinjerne i feltet "Adresse under opholdet i USA" i ansøgningen.

Hvem kan ansøge om indrejse under Visa Waiver-programmet?

De har ret til at ansøge om indrejse under Visa Waiver-programmet, hvis De:

 • ønsker at indrejse i USA for 90 dage eller kortere tid med forretning, rekreation eller gennemrejse som formål;
 • har et gyldigt pas, som er udstedt til Dem på lovlig vis af et medlemsland i Visa Waiver-programmet;
 • har en tilladelse til at rejse via det elektroniske rejsetilladelsessystem;
 • ankommer med et selskab, der er autoriseret af Visa Waiver-programmet;
 • har en returbillet eller en billet til vidererejse;
 • Rejsen må ikke ende i et tilstødende land eller på en nærliggende ø, med mindre den rejsende er bosat i et af disse lande;
 • er statsborger eller bosat i et medlemsland i Visa Waiver-programmet.

Hvad bør en rejsende gøre, hvis han/hun ikke godkendes til at rejse gennem ESTA?

Hvis en ESTA-ansøgning bliver afvist og den rejsende ønsker at gennemføre rejsen, skal han/hun ansøge om et ikke-immigrantvisum hos en USA-ambassade eller et USA-konsulat.