Tjek ESTA-status
ESTA nyheder, information og hjælp.

Hvordan midler genereret af ESTA bruges i USA.

Redigeret: dec 02, 2023  | Tags: ESTA-forbedringer, ESTA-behandling

Visa Waiver Program(VWP) og Electronic System for Travel Authorization(ESTA) er integrerede dele af USA's rejsepolitik og spiller en vigtig rolle i at regulere og lette rejser til USA. Denne artikel dykker ned i det økonomiske aspekt af disse systemer, især hvordan den amerikanske regering bruger de midler, der genereres gennem dem, og giver et overblik over VWP.

Oversigt over Visa Waiver-programmet (VWP)

VWP, der er etableret af den amerikanske regering, gør det muligt for borgere fra 41 lande at rejse ind i USA for forretning eller turisme i op til 90 dage uden at få et visum. VWP-landene giver til gengæld amerikanske borgere og statsborgere mulighed for at rejse til deres territorier i en tilsvarende periode uden visum i forretnings- eller turistøjemed.

VWP fremmer internationale rejser og opretholder samtidig sikkerheden ved USA's grænser.

Hvad er ESTA?

Electronic System for Travel Authorization (ESTA) er en sikkerhedsforanstaltning, der blev indført sammen med VWP. Rejsende under VWP bliver screenet, før de rejser til USA, så myndighederne kan vurdere den sikkerhedsrisiko, de kan udgøre.

For at rejse under VWP skal statsborgere fra de deltagende lande ansøge om en godkendt ESTA. ESTA-ansøgninger indsendes online, og godkendelsen modtages typisk inden for 72 timer.

Tildeling af ESTA- og VWP-midler

Den amerikanske regering bruger de indsamlede midler fra ESTA og VWP til at finansiere forskellige programmer og initiativer. Pengene fordeles mellem følgende hovedområder:

[1] Driftsomkostninger og vedligeholdelse

En del af midlerne er afsat til vedligeholdelse af selve ESTA-systemet. Dette omfatter vedligeholdelse af onlineplatformen, sikring af dens sikkerhed, behandling af ansøgninger og opdatering af systemet efter behov.

[2] Corporation for Travel Promotion (Brand USA)

I henhold til Travel Promotion Act of 2009 går en del af ESTA-gebyret til at finansiere Corporation for Travel Promotion, nu kendt som Brand USA. Brand USA er et offentligt-privat partnerskab, der har til opgave at promovere USA som en førende rejsedestination. Dets mission omfatter at øge den internationale forståelse af USA's rejsepolitik, fremme amerikansk turisme og skabe økonomisk vækst.

[3] USA's told- og grænsekontrol (CBP)

CBP modtager også en del af ESTA-gebyret. Disse midler bruges til at sikre de amerikanske grænser og lette lovlig international rejseaktivitet og handel. Dette omfatter uddannelse af personale, indkøb af udstyr og forbedringer af faciliteter og infrastruktur for at administrere og sikre USA's grænser bedre.

[4] USA's ministerium for indenlandsk sikkerhed (DHS)

En del af gebyret går til DHS for at forbedre sikkerhedsforanstaltningerne og sikre, at rejsende kan komme sikkert og lovligt ind i USA. Dette omfatter udvikling og implementering af programmer til at sikre USA's luft-, land- og søgrænser og lette lovlig indvandring.

Konklusion

Visa Waiver-programmet og ESTA er afgørende for at fremme sikre og effektive internationale rejser til USA. De gebyrer, der opkræves gennem ESTA-systemet, støtter vedligeholdelsen og forbedringen af USA's sikkerhedsinfrastruktur og finansierer initiativer til fremme af amerikansk turisme globalt.

Disse programmer er udtryk for en balance mellem at byde internationale besøgende velkommen og opretholde sikkerheden ved landets grænser. Gennem strategisk tildeling af de midler, de genererer, sikrer den amerikanske regering, at denne balance opretholdes, hvilket bidrager til landets økonomiske vækst og sikkerhed.