Fuldstændig vejledning om ESTA-ansøgning

Udgivet: Sep 20, 2018, Redigeret: Nov 09, 2019 | Tags: ESTA, ESTA Application Guide

I over et årti har ESTA visumfritagelsesprogrammet gjort det nemmere for turist- og forretningsrejser til Amerika. Siden starten er der sket ændringer i forskellige applikationskrav og i nogle tilfælde især med omfattende tilføjelser til ansøgningsskemaets krav, kvalificering og sikkerhedsscreening.

ESTA har afgørende forskelle i forhold til andre konventionelle visa. For eksempel er ESTA en "visumfritagelse", hvilket betyder, at det teknisk set ikke er et visum. ESTA giver rejsende en hurtig måde at komme ind i landet på i et kort tidsrum. Når formålet med rejsen er opfyldt, skal man rejse ud af USA igen. Konventionelle visa giver personer mulighed for at få adgang til USA for specifikke formål og i længere tid sammenlignet med en ESTA.

Endnu vigtigere er, at ESTA er anderledes, da den ikke giver besøgende til USA de juridiske rettigheder, som amerikanske borgere har, eller som de, der har opholdstilladelse eller et arbejdsvisum, har. Fx kan personer, der er i besiddelse af et visum, rejse til USA og blive der, indtil det formål, for hvilket det blev givet, udløber, og de får visse indvandringsrettigheder. ESTA-rejsende kan foretage korte ophold for forretning eller fritid, hvis de ikke overstiger 90 dage, mens personer med et visum til USA kan blive i landet, indtil formålet for deres ophold er fuldført, også selvom det tager ti år.

Personer med gyldige amerikanske visa er ikke forpligtet til at ansøge om en ESTA visumfritagelse. Med andre ord er personer med gyldige visa ikke forpligtet til at ansøge om en rejsetilladelse for at undgå dobbeltarbejde. Ifølge artiklen fra de amerikanske told- og grænsemyndigheder (2017) garanterer det at have begge former for visum ikke indrejse til USA, selvom de viser, at konsulære kontorer i det andet land har godkendt rejsen. Det er overladt til de amerikanske immigrationsmyndigheder at afgøre, hvorvidt rejseansøgninger skal godkendes, og alligevel behøver de ikke give begrundelser for at godkende eller afvise rejser til ansøgere.

Uanset hvad, så kan enkeltpersoner ansøge om ESTA, hvis betingelserne er opfyldt, og det påtænkte formål er berettiget inden for den korte periode på 90 dage. En person er berettiget til indrejse i henhold til ESTA-visumfritagelsesprogrammet, hvis han eller hun kommer fra et af de 40 lande, der er opført under fritagelsesprogrammet. Disse lande er følgende: Andorra, Australien, Belgien, Brunei, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Japan, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Monaco, New Zealand, Norge, Østrig, Polen, Portugal, Republikken Malta, San Marino, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Taiwan, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn. Ud over at være borger i disse lande skal ansøgeren opfylde følgende betingelser:

 • Ansøgere må ikke være i besiddelse af et besøgsvisum
 • Varigheden af opholdet må højst være 90 dage
 • Rejsen skal være for ferie eller forretning, fordi disse formål ikke kræver længere opholdstider, hvorved der ikke er behov for en langvarig ansøgningsproces
 • Et gyldigt pas, der er blevet lovligt udstedt af et land, der deltager i visumfritagelsesprogrammet
 • Den planlagte rejse afsluttes ikke i et sammenhængende område eller tilstødende områder, medmindre ansøgeren er hjemmehørende der
 • Giver rimelige begrundelser til de amerikanske told- og grænsemyndigheder for adgang i henhold til loven om indvandring og nationalitet
 • Giver bevis gennem biometriske identifikatorer, gyldigt pas og personlige oplysninger om, at alle betingelser, der er nødvendige for visumansøgningen, er blevet opfyldt
 • En person er berettiget, hvis han/hun ikke anses for at udgøre en trussel mod sundhed, sikkerhed og velfærd i USA, især efter hændelsen den 11. september

Når en ansøger opfylder alle krav til kvalificering, er der yderligere krav, der skal opfyldes. For det første skal personen have et gyldigt pas fra et af de 40 lande, der deltager i visumfritagelsesprogrammet. Dette er et grundlæggende krav, der skal opfyldes under ansøgningsprocessen, fordi det indeholder relevante oplysninger, der er nødvendige for at kunne fastslå, om der skal gives tilladelse. Ansøgere må ikke være i besiddelse af et visum, da det fjerner grunden for en ESTA-ansøgning.

Desuden har McNeill, Carafano, Dean og Sales (2009) lagt stor vægt på betalingsmekanismen, da de fleste folk ikke er velinformerede om, hvordan man kan foretage sikre betalinger. Der kræves et gyldigt VISA, MasterCard, American Express eller Discover-kort, fordi de anerkendes af regeringen som værende sikre, autentiske og i overensstemmelse med de finansielle krav, som de offentlige myndigheder har stillet.

Betaling af gebyrerne kan ske senere, og ikke som nogle tror, at det skal ske øjeblikkeligt. Individuelle ansøgere har 7 dage fra indsendelse af ansøgningen til at foretage en fuld betaling. Overskrides denne tærskel, så gøres ansøgningen utilgængelig, og ansøgeren skal ansøge igen. Det samme gælder for gruppeansøgninger, men syv-dages nedtællingen begynder, efter den sidste ansøgning er indgivet. Ligesom med en ansøgning for en enkeltperson, bliver gruppens id utilgængeligt, og gruppens kontaktperson skal ansøge igen. Ifølge McNeill, Carafano, Dean og Sales (2009) er formålet med denne politik, at lette behandlingen af ansøgningen og afkorte ansøgningstiden.

Med etableringen af en forbedret ESTA er der blevet inkluderet flere krav, og de skal opfyldes for at forbedre sandsynligheden for godkendelse af tilladelsen. Fra og med 2014 er der blevet tilføjet yderligere spørgsmål om navne og aliaser, statsborgerskab, forældres navne, nationale identifikationsnumre og beskæftigelsesoplysninger som led i de forbedrede foranstaltninger fra agenturer med ansvar for indvandring. Beskæftigelsesoplysninger er blevet inkluderet som en del af afsnit 214b i loven om indvandring og nationalitet, fordi det demonstrerer, at man er kvalificeret under disse lovkrav. Ansøgere skal derfor give disse oplysninger for at begrunde deres formål med rejsen.

Med udgangspunkt i kvalifikations- og ansøgningskravene, kan man betragte en ESTA visumfritagelse som blot en midlertidig rejsetilladelse. Folk har brug for en ESTA for at komme ind i USA i korte perioder på under 90 dage, hvilket betyder, at dens oprettelse var til turisme og forretningsaktiviteter, der kræver korte og begrænsede tidsperioder. Et fleksibelt visumfritagelsesprogram muliggør en øget strøm af ægte forretnings- og turistrejsende til USA med positive resultater for turisme og den bredere amerikanske økonomi. Under omstændigheder, hvor besøget skal forlænges forbi de 90 dages varighed, er besøgende forpligtet til at ansøge om et visum til USA.

Ansøgere er ikke forpligtet til at have booket en rejseplan, når de ansøger om en ESTA. Rejseoplysninger skal ikke leveres under ansøgningsprocessen, men der er krav om at have et kontaktpunkt i USA, adressen på opholdsstedet, og hvis man rejser, skal man angive dette i afsnittet om rejseinformation. Selv hvis der opstår fejl i en indgivet ansøgning, er det muligt at foretage korrektioner (Duckett, 2016). Ansøgere skal desuden bemærke, at nogle felter såsom pasnummer og udstedelsesland ikke kan ændres, medmindre der foretages en ny ansøgning, og de nødvendige gebyrer betales.

Ansøgere har undertiden problemer med især deres navne og datoer på vigtig rejsedokumentation som pas. For eksempel indeholder nogle navne bogstaver, der ikke er i det engelske alfabet, og dette skaber staveproblemer på ESTA-ansøgninger. Løsningen er typisk at henvise til den maskinlæsbare del af passet for at se en universel stavning af deres respektive navne. Pas, der nærmer sig udløbsdatoen, har også forårsaget ansøgeren vanskeligheder, da udløbsdatoen for deres pas kan forekomme, mens de er i USA (Siskin, 2014).

Endelig gives resultaterne på en ansøgning normalt umiddelbart efter indgivelsen, da ESTA's godkendelsesproces er meget automatiseret. I tilfælde, hvor der kræves mere tid til behandling, tager det maksimalt 72 timer at nå frem til en endelig beslutning, og svarene kan fås ved at tjekke ansøgningsstatusen på hjemmesiden eller via e-mail, hvis ansøgeren har angivet en e-mailadresse på det tidspunkt, hvor ESTA-ansøgningen blev indsendt. Der er tre svar på en ESTA-ansøgning nemlig; "Tilladelse godkendt", "Rejse ikke godkendt" og "Ansøgning under behandling". Svaret "Rejse ikke godkendt" er ikke en nægtelse af indrejse, men et forbud mod at rejse til USA ved hjælp af visumfritagelsesprogrammet. I sådanne tilfælde skal rejsende ansøge om et B1-forretningsvisum eller B2-turistvisum eller C1-transitvisum. Tilsvarende angiver "Ansøgning under behandling" ikke et negativt resultat for den rejsende, men indikerer blot, at yderligere tid er påkrævet af de amerikanske told- og grænsemyndigheder for at behandle hans/hendes ansøgning og bestemme udfaldet.

Referencer

 1. Duckett, G. (2016). Travel in the United States of America: Questions and Answers. Singapore: George Duckett.
 2. McNeill, J. B., Carafano, J. J., Dean, J., & Sales, N. A. (2009). Visa Waiver Program: A Plan to Build on Success. Heritage Foundation Backgrounder, 9.
 3. Siskin, A. (2014). Visa Waiver Program. Congressional Research Service.
 4. U.S Customs and Border Protection. (2017). Travel. Retrieved from U.S Customs and Border Protection: https://www.cbp.gov/travel
 5. U.S Customs and Border Protection. (2017). U.S Customs and Border Protection. Retrieved from Department of Homeland Security: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Del

FacebookTwitterYoutube

Ansøg om ESTA

ESTA er en obligatorisk rejsetilladelse for berettigede rejsende, der rejser ind i USA til lands, i luften eller til vands for besøg under 90 dage.

Ansøg om ESTA