Tjek ESTA-status
ESTA nyheder, information og hjælp.

ESTA visumfritagelse - databeskyttelse

Redigeret: jan 21, 2024  | Tags: ESTA, Visa Waiver Program, ESTA's databeskyttelse

Electronic System for Travel Authorization (ESTA) er et automatiseret system, der bruges af United States Department of Homeland Security (DHS) til at afgøre, om besøgende er berettigede til at rejse til USA under Visa Waiver Program (VWP). Programmet giver borgere fra de deltagende lande mulighed for at rejse til USA som turister eller forretningsrejsende i 90 dage eller mindre uden at skulle have visum. Selvom ESTA har strømlinet processen for indrejse i USA, har det også givet anledning til bekymring for fortroligheden af de data, der indsamles fra ansøgerne. Denne artikel ser nærmere på, hvordan Customs and Border Protection (CBP) og DHS håndterer ESTA-ansøgeres oplysninger, og under hvilke omstændigheder disse data kan blive delt med tredjeparter.

Indsamling og brug af data af CBP og DHS

Når rejsende ansøger om en ESTA, skal de give detaljerede personlige oplysninger. Dette omfatter biografiske data (såsom navn, fødselsdato og statsborgerskabsland), pasoplysninger og svar på spørgsmål vedrørende kriminel fortid, smitsomme sygdomme og tidligere rejser til visse lande. Det primære formål med at indsamle disse oplysninger er at vurdere, om den rejsende er berettiget til at rejse ind i USA under VWP.

CBP, en del af DHS, er ansvarlig for at gennemgå ESTA-ansøgninger. Oplysningerne kontrolleres i forskellige databaser, herunder retshåndhævelses-, immigrations- og antiterrordatabaser, for at afgøre, om ansøgeren udgør en sikkerheds- eller retshåndhævelsesrisiko. CBP bruger avancerede dataanalyser og risikovurderingsteknikker til at udpege personer, der kan kræve yderligere kontrol eller ikke er berettigede til at rejse under VWP. Denne proces er afgørende for at forbedre grænsesikkerheden og samtidig lette legitime rejser.

Deling af data med tredjeparter

Deling af ESTA-data med tredjeparter er et emne af særlig interesse og bekymring. DHS har aftaler med visse udenlandske regeringer og internationale organisationer med henblik på informationsdeling for at øge sikkerheden. I henhold til disse aftaler kan ESTA-data deles med udenlandske regeringer, men kun i overensstemmelse med amerikansk lov og internationale aftaler. En sådan deling er typisk begrænset til oplysninger, der er relevante for forebyggelse af terrorisme eller andre alvorlige grænseoverskridende forbrydelser.

Ud over udenlandske regeringer kan DHS dele ESTA-data med andre amerikanske regeringsorganer til formål, der er i overensstemmelse med dets mission. Disse instanser omfatter bl.a. udenrigsministeriet, Federal Bureau of Investigation (FBI) og National Counterterrorism Center (NCTC). Delingen af data sker på en kontrolleret måde, styret af strenge protokoller og tilsyn for at sikre, at privatlivets fred og borgerrettigheder beskyttes.

Data deles ikke uden grund og forbliver inden for de regler, der er fastsat i Privacy Act System of Records Notice, og disse regler kan findes på DHS' hjemmeside. Der er nogle få tilfælde, hvor data kan deles uden for ESTA's rammer. Disse tilfælde omfatter:

  • Deling af oplysninger med forskellige sektorer i DHS - Denne deling er selektiv og opdelt, så oplysningerne kun må bruges, hvis brugen er i overensstemmelse med sektorens pligt.
  • Udenrigsministeriets konsulære kontorer - Denne deling sker i kølvandet på et afslag på rejsetilladelse og har det specifikke formål at hjælpe embedsmændene med at træffe en beslutning om visummet baseret på de oplysninger, der er leveret.
  • Deling af relevante oplysninger med anerkendte og korrekte føderale, statslige, lokale, stammebaserede og udenlandske regeringsorganer - Disse omfatter andre fælles regeringsinstitutioner.
  • Deling af oplysninger kan bestemmes af DHS, hvis de finder, at delingen af oplysningerne kan være direkte gavnlig for antiterrorbevægelser, eller hvis de bruges til at indsamle oplysninger relateret til nationale og/eller internationale kriminelle baggrundstjek.
  • Flyselskaber og søtransportører - Transportørerne har kun adgang til din status. De modtager ingen andre personlige oplysninger end dem, der direkte vedrører den endelige status for din ESTA-rejsetilladelse.

Problemer med databeskyttelse og privatlivets fred

DHS og CBP er meget opmærksomme på de bekymringer for privatlivets fred, der er forbundet med indsamling og deling af personlige data. Som sådan har de implementeret en række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte ESTA-ansøgeres privatliv. Disse foranstaltninger omfatter datakryptering, adgangskontrol og regelmæssige revisioner for at sikre, at data håndteres sikkert og i overensstemmelse med love og regler om privatlivets fred.

Ud over tekniske sikkerhedsforanstaltninger har DHS privatlivspolitikker og -procedurer på plads til at styre indsamling, brug, deling og opbevaring af ESTA-data. DHS Privacy Office spiller en vigtig rolle i at sikre, at disse politikker overholdes, og at enkeltpersoners ret til privatliv respekteres. Ansøgere har også visse rettigheder vedrørende deres data, herunder retten til at få adgang til deres ESTA-ansøgning og til at anmode om rettelser til eventuelle unøjagtigheder.

Opbevaring og bortskaffelse af data

Opbevaring af ESTA-data er et andet vigtigt aspekt af databeskyttelse. DHS opbevarer ESTA-oplysninger i en periode, der er i overensstemmelse med deres mission og juridiske krav. Generelt opbevares ESTA-data i en periode på tre år fra indsendelsesdatoen, eller indtil det pas, der er knyttet til ESTA, udløber, alt efter hvad der kommer først. Efter denne periode arkiveres dataene i yderligere tolv år for at understøtte retshåndhævelse, national sikkerhed eller efterforskningsformål.

Når opbevaringsperioden er udløbet, bortskaffes dataene på en sikker måde for at forhindre uautoriseret adgang eller brug. DHS har strenge procedurer for bortskaffelse af følsomme oplysninger, der sikrer, at enkeltpersoners privatliv beskyttes, selv når der ikke længere er brug for dataene.

Hvis data ikke bortskaffes, vil de blive arkiveret efter udløbet af rejsetilladelsen. Dette er for at sikre tilgængeligheden af oplysningerne, så de kan genskabes, hvis det er nødvendigt for den nationale sikkerhed, efterforskning og andre relaterede retshåndhævelsesformål. Der er begrænset adgang til dataene, efter at de er blevet arkiveret, og de vil kun blive genkaldt til de formål, der er nævnt ovenfor.

Konklusion

ESTA Visa Waiver-programmet spiller en vigtig rolle i at lette rejser til USA og samtidig opretholde den nationale sikkerhed. DHS' og CBP's indsamling, brug og deling af ESTA-data er underlagt robuste privatlivs- og databeskyttelsesforanstaltninger. Disse foranstaltninger er designet til at balancere behovet for sikkerhed med beskyttelsen af den enkeltes ret til privatliv. Selvom bekymringerne om databeskyttelse er berettigede, har DHS og CBP vist, at de er forpligtet til at håndtere personlige oplysninger på en ansvarlig og gennemsigtig måde. Efterhånden som landskabet for internationale rejser og sikkerhed udvikler sig, vil den løbende indsats for at forbedre beskyttelsen af privatlivets fred forblive en nøgleprioritet for DHS og dets komponentagenturer.